MediGroup – leverandør af diagnostiske test

MediGroup er distributør af diagnostiske test til de danske regioner, lægevagter, akut modtageafdelinger og til de praktiserende læger. Det har vi været siden begyndelsen af 90erne. Vores produkter har nået de fleste praktiserende læger i Danmark. OSOM Strep A test er vores største produkt. Det var den første SKUP afprøvede Strep A test i Skandinavien og sammen med SKUP udarbejde vi den protokol, som siden hen er brugt af alle de andre.

Vi leverer diagnostiske test til alle 5 regioner, hvor Region Hovedstaden er klart den største aftager af vores produkter.

MediGroup distribuerer diagnostiske test i de øvrige skandinaviske lande. Vi er meget aktive på det svenske marked, hvor vi har vundet flere udbud bl.a. i Stockholms Län, Jämtlands Län, Östergötlands Län og Region Skåne. 1 marts 2017 har vi vundet Stockholm og 24/9 2016 vandt vi udbud i Region Skåne. Begge steder leverer vi OSOM Strep A test og graviditetstest.

Vi har en webplatform til vores forskellige OSOM produkter. På www.osom.dk. finder I vejledninger, instruktions videoer, produktblade, sikkerhedsdatablade og meget andet vedrørende OSOM Strep A test, OSOM mononukleose test, OSOM RSV/Adenovirus test og OSOM Trichomonas test.

Til vores svenske kunder har vi en tilsvarende www.osom.se.